MİLTEN MADEN

"47 SENEDİR AYNI HEYECAN VE ÖZENLE ÜLKE EKONOMİSİNE KAZANDIRMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"
47 yılı aşkın bir madencilik geleneği bulunan Mil-ten, uzun yıllar boyunca oluşan büyük iş birikimi ve üretim kültürüyle beraber gelişen bir bilinçle Türk halkına hizmet vermiştir. Her dönemin yeniliklerini dikkatle takip edip, ülkemizin doğal kaynaklarını ve zenginliklerini büyük bir titizlikle değerlendirerek geldiği bu noktada Mil-ten, sadece "Uygar Kömür" satışıyla sınırlı kalmamış, aynı zamanda maden çıkarma işlemleri yaptığı bölgeleri sonradan ağaçlandırıp birer ormana dönüştürerek halkımıza sosyal boyutta katkılar da sağlamıştır.

Dekapaj Çalışması

Kömürün üzerindeki örtü tabakası kazıcı yükleyici ve nakil araçları ile kaldırılır.Taşınan örtü tabakası ,daha önceden üretimi tamamlanmış olan boş alanlara dökülerek sıkıştılır ve bu alanların yeniden eski kotlarına gelmesi sağlanır.

Üretim Çalışmaları

Üst örtü tabakası alınmış kömür tabakaları arasındaki kil bantları iyice temizlenerek, dilimler halinde loaderler ile bulundukları yerden alınıp,kamyonlara yüklenir. Müşteri talebine bağlı olarak iri parça kömürler doğrudan tüvenan olarak satılabilir.Bu satış şekli dışındaki tüm kömürler firmamıza ait kamyonlarla kırma eleme tesisimize gönderilir.

Kırıcı Tesisimiz

Ocaktan ve eleme tesisinden gelen iri kömürlerin,torbalama tesisinde kullanılacak boyutlara indirgenmesini sağlayan 300 ton/saat kapasiteli kırıcı tesisimiz.

Kriblaj Tesisi

Ocaktan tüvenan olarak gelen kömür öncelikle bu tesisimizde elenerek farklı boyutlara ayrılmaktadır. Müşteri talebine bağlı olarak doğrudan satışa sunulan + 500 mm boyutundaki parça kömürler, yine talebe bağlı olarak kırıcı tesisimize alınarak,kırılmakta ve torbalama tesisinin ihtiyacı olan boyutlara indirilmektedir. + 500 mm boyutu altında kalan kömürlerin tamamı konveyör bantlar ve kamyonlar ile bunkerlere beslenerek ağır mai yıkama tesisimize alınmaktadır.

Yıkama Tesisi

Kömürün üzerindeki örtü tabakası kazıcı yükleyici ve nakil araçları ile kaldırılır.Taşınan örtü tabakası ,daha önceden üretimi tamamlanmış olan boş alanlara dökülerek sıkıştılır ve bu alanların yeniden eski kotlarına gelmesi sağlanır

Kurutma Tesisi ve Briketleme Tesisi

Yıkama sonucu nem oranı yükselen ürünlerimiz, müşteri talebine göre kurutma tesisimizde kurutulmaktadır.Bu iş için tesis içinde bulunan yüksek fırında ;kömür yakma sonucu elde edilen sıcak hava fanlarla çekilerek, nemi alınacak olan kömürün içinde bulunduğu döner fırından geçirilip kömürün nemi düşürülmektedir.Yine müşteri talebine göre kurutulmuş ve kalorisi yükseltilmiş toz kömürler preslenerek briket kömür olarak satışa sunulmaktadır.

Kömür Besleme

Kömür yıkama ve kırıcı tesisinden gelen kömürler,torbalama tesisinin dış bunkerine alındıktan sonra bantlarla tasnif eleklerinden geçirilip,boyutuna göre yine bantlarla tesis içindeki 20-25 kg'lık ve 40-50 kg'lık bölümlere alınmakta ve otomatik olarak torbalanıp,müşteri kamyonlarına yüklenmektedir.

Torbalama Tesisimiz

Kömür yıkama ve kırıcı tesisinden gelen kömürler pnömatik ve otomatik tartı sistemi torbalanıp dikilmekte ve bantlarla müşteri kamyonlarına yüklenmektedir.